Historia dos Dereitos da Infancia

José Manuel Suárez Sandomingo

5,00 

Título: Historia dos Dereitos da Infancia
Autor: José Manuel Suárez Sandomingo
Edição: Xunta de Galicia
Ano: 1999
Páginas: 210
Encadernação: Mole
Depósito Legal: 2255/1999
ISBN: 84-453-2613-9

SOBRE
Este libro sobre a Historia dos dereitos da infancia completa, dalgún xeito, esta formulación de aproximación e sensibilización cara ós dereitos dos nenos e das nenas, con el queremos achegar un pouco máis o seu coñecemento a toda a nosa sociedade, coindindo coa celebración este ano do cuadragésimo aniversario da Declaración Uni versal dos Dereitos da Infancia e do décimo aniversario da Convención Internacional dos Dereitos do Neno, e así poder abrir novos espacios para a reflexión de todos nós sobre un tema que demanda o noso máximo respeto como adultos responsables que somos dos nosos herdeiros.


OBRAS DO AUTOR


RELACIONADOS


Voltar